HAKKINDA

vesaire nedir?

Malumun ilamıyla başlayalım. Medya, günümüzde haberciliğe ve yayıncılığa ekseriyetle bir oyunmuş gibi yaklaşıyor: Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Bu yaklaşım sansasyon üretimini teşvik ediyor, hakikatin ve eleştirel perspektifin önüne özensizliği ve aceleciliği yerleştiriyor. Hızını alamayanın takati kesiliyor, acele yürüyen yolda kalıyor.

vesaire, dijital yayıncılığın imkanlarını araştıran bağımsız bir kültür yayını. Kültürü hayatın hemen her alanına ilişkin başlıkları da içerecek biçimde ele alıyor, nitelikli bir kültür gündeminin izini sürüyor. İnternetin bilgiye erişimi kolaylaştırdığına ilişkin kanıksanmış rivayete karşı, erişilebilir malumatın ancak eleştirel bir yaklaşımla bilgiye dönüştürülebileceğine inanıyor. Her şeyin anında enformasyona dönüştüğü ve nicelikten ibaret kaldığı çağımızda doğayı, aklı ve sanatı savunuyor, hayatın derinliğini ve hikayelerin sürekliliğini hatırlatıyor. Hakikati sözün önüne koymayı ve suya sabuna dokunmayı yeğliyor.

vesaire, yayıncılığın esas cevheri editörlükten ödün vermeden, medya ve teknoloji alanlarının mecburi kesişiminde çalışıyor. Tüm dijital mecralar için multimedya biçimselliğine sahip, her zaman okunmaya değer hikayeler üretiyor.


Yazı İşleri

Cüneyt Bender, Editor-In-Chief
Can Koçak, Senior Editor
Ece Balekoğlu, Staff Writer
Seçkin Serpil, Staff Writer
Melike Özbay, Staff Writer
Selin Pervan, Art Director