Başka kayda rastlanmadı

İstanbul Darülfünunu Tarih Kürsüsü asistanı Reşad Ekrem Koçu. Fotoğraf: Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi – Salt Araştırma, Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi

Salt ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 2018’den bu yana yürütülen Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975), ömrünün büyük kısmını adadığı İstanbul Ansiklopedisi‘nin yayımlanmamış bölümlerine ışık tutuyor.

Sergi, G harfine kadarki 11 cildi basılan eserin tasarım aşamasında kalan maddelerini arşiv malzemesi üzerinden takip ediyor. Metin taslakları, kupürler, kolaj ve çizimlerin oluşturduğu malzeme, kendi ifadesiyle İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü çıkarma amacıyla yola çıkmış Koçu’nun tarihyazımındaki ayrıcalıklı konumunun ipuçlarını veriyor. Aynı zamanda, bu kütüğü muazzam yapanın ne olduğunu, ansiklopedinin kendine mahsus yönlerini anlamaya çalışıyor.

Salt Galata’nın katlarına yayılan sergi, içine yerleştiği yapıyı kentsel bir odak olarak ele alıyor ve malzeme seçkisini Galata semti etrafında kurgulanan bir çerçevede sunuyor. Koçu’nun 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl ortasına uzanan bir zaman diliminde Galata ve yakın çevresine dair yarattığı müstesna kent imgesini ve sakinlerini gündeme getiriyor. Söz konusu yapıyı çevreleyen kentsel mekânda bir asır yaşamış ayaktakımının; İstanbul’un geleneksel mahalle düzeninin dışında, görece daha “serbest” yaşayanların arşivdeki izlerini sürüyor. Bu hat, kent çalışmalarının ağırlığını oluşturan ev-mahalle-anıt eksenli bir anlatıyı yinelemektense Koçu’nun rehberliğinde tekinsiz unsurların peşine düşüyor.

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi için yaptırdığı yapı çizimlerinden bir seçki. Fotoğraf: Mustafa Hazneci (Salt).

Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi kent tarihi çalışmalarının “ciddi” konularını da içerir. Ancak tarihçi, bu konulara yeni bir yaklaşım getirmez; onları daha çok İstanbul’un “muazzam kütüğü” için bir meşruiyet zemini sağlamakta kullanır. Sanat tarihçisi Semavi Eyice’ye göre, Koçu “işin ciddiyetini biraz kaçırmış” ve “esere etraflı surette girmesi gereken önemli bazı maddeler birkaç satırla geçiştirilmiştir.” Aslında bu tavır, Koçu’nun özgün perspektifinin de temellerini oluşturur. Sokaklar, yapılar, nesneler veya nüfus hareketlerine odaklı kent tarihi çalışmaları, Koçu’nun kurduğu çerçevede, daha önce kayda geçmemiş unsurlara kavuşur.

Özellikle kişilere ilişkin bazı maddelerin sonunda yer alan “hakkında başka kayda rastlanmadı” ibaresi, “muazzam kütüğü” oluşturma iddiasının “ciddi” tarihyazımını yetersiz bıraktığı noktaya işaret eder. Şehrin herhangi bir sakininin kütükteki varlığını açıklamak için sıkça kullandığı “vesile-i rahmet” gerekçesi ise Koçu’nun çalışmasını resmî tarih anlatısının dışına çıkarmaya yeter. Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi, başka yerde kaydı olmayanların “tuhaf” ve “münasebetsiz” şehrine bakıyor; vesile-i rahmet için.

29 Ekim’e kadar devam edecek sergi paralelinde, İstanbul Ansiklopedisi‘nin basılı ciltleri ile birlikte yaklaşık 40 bin ögelik bir belge grubu dijital ortama aktarılarak çevrimiçi erişime açılacak. 19. ve 20. yüzyıl İstanbul’una farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan sergi ve arşive, çeşitli disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan bir e-yayın eşlik edecek.

Reşat Ekrem Koçu hakkında
Reşad Ekrem Koçu, 1905 yılında İstanbul’da doğdu. 1921’de Bursa Lisesi’nden, 1931’de İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Ahmed Refik Altınay’ın öğrencisi ve asistanı oldu. Altınay 1933 yılında yürürlüğe giren üniversite reformuyla görevinden uzaklaştırılınca, Koçu da yeni kurulan üniversiteden istifa etti. Kuleli Askerî Lisesi, Vefa Lisesi ve Pertevniyal Lisesi’nde tarih öğretmenliği yaptı. Tarih öğretmenliğinin yanı sıra CumhuriyetYeni SabahMilliyetHergünYeni Tanin ve Tercüman gibi gazeteler ile Hayat Tarih MecmuasıResimli Tarih MecmuasıTarih DünyasıHayatYeşilayBüyük DoğuHaftaTürk Folklor Araştırmalarıİstanbul Enstitüsü Mecmuası ve benzeri dergilerde makaleler yazarak geçimini sağladı. Tarihî romanlar ve belirli bir tarihî şahsiyeti anlatan romanlaştırılmış monografiler yayımladı. İstanbul’a dair tarihî, coğrafi, mimari, edebî, folklorik ve kültürel konuları ele alan, “şehrin muazzam kütüğü” olarak nitelendirdiği İstanbul Ansiklopedisi‘ni 1944 Kasım’ında fasiküller hâlinde yayımlamaya başladı. “Bundan sonra, üzerinde belki de ömrümü yıpratacağım” dediği ansiklopedi için ömrünün sonuna kadar çalışmaya devam etti. Düzensiz aralıklarla yayımlanan 34 fasikülün ardından 1951 yılında ekonomik nedenlerle ansiklopediye ara vermek zorunda kaldı. 1958’de birinci fasikülden itibaren yeniden yayımlanmaya başlayan ansiklopedinin bu macerası 173 fasikül ve 11 cilt sürdü. Gökçınar (Mehmed) maddesi ile biten 1973 tarihli fasikülle beraber İstanbul Ansiklopedisi‘nin yayın hayatı son buldu. Koçu, bundan iki yıl sonra, 6 Temmuz 1975’te vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi. İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturmak üzere çıktığı yolda ansiklopedisi uğruna babadan kalma köşkünü, parasını ve sağlığını kaybeden tarihçinin mezar yeri tespit edilememektedir.

Muhabbetimiz daim olsun...

Benzer Yazılar
Total
0
Share