Slavoj Žižek

1 post
Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni.