Gilles Deleuze

2 posts
Fransız filozof (1925-1995).
Denetim Toplumu. Gilles Deleuze
daha fazla

Denetim toplumu nedir?

1. Tarihsel Bakımdan Denetim toplumu nedir? Foucault “disiplin toplumları”nı on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllara yerleştirmişti. Bu toplumlar…