Alfie Brown

1 post
daha fazla

Althusser ve sefil pop müzik

Belki de fazla basite indirgiyorum, ama Fransız Marksist Louis Althusser’in “ideolojik çağırma” [i] kuramı öznelliğimizin, pop müzik gibi…