Slavoj Zizek

Slavoj Zizek

Slavoj Zizek

Sloven Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni.