Erik Olin Wright

Erik Olin Wright

Erik Olin Wright

Marksist akademisyen Prof. Erik Olin Wright, Wisconsin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde çalışmalarını sürdürüyor.